Pazarlama Yönetimi II (MGMT 350) Ders Detayları

Ders Adı: Pazarlama Yönetimi II
Kod: MGMT 350
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders öğrenciye pazarlama konusunda karar alınırken dikkate alınacak konuları kapsamakta olup, öğrencinin bu sahada analitik düşünme yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Giriş, Ders İçeriği Hakkında Bilgilendirme, Tüketici Ürünleri, Endüstriyel Ürünler ve Ürün Stratejisi, Ürün Karması, Ürün Hattı, Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Hayat Seyri, Marka, Dağıtım Kanalları ve Stratejisi Toptancılık ve Perakendecilik, Fiziksel Dağıtım, Satış Geliştirme, Reklam, Promosyon, Halkla İlişkiler, Satış Yönetimi, Fiyatın Pazarlama Karmasındaki Yeri ve Amaçları, Fiyatlandırma Stratejileri Talep Esnekliği, Fiyat Kalite İlişkisi, Fiyat Belirleme
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6