Yönetim Ekonomisi (MGMT 417) Ders Detayları

Ders Adı: Yönetim Ekonomisi
Kod: MGMT 417
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı karar verme sürecinde firmalar için teori ve uygulama arasında bir köprü görevi kurmayı sağlamaktır. Yönetim ekonomisinin özü uygulamada firmaların uygun seçenekleri bulmasını sağlamaktır.
İçerik: Mikro ekonominin temel prensipleri, Arz, Talep, Esneklik, Kosa ve Uzun Dönemde kaynak dağılımları, Azalan verimlilikj, Ekonomik büyüklük, Fiyatlama ve Yönetim de Karar verme
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6