Uluslararası İşletmecilik (MGMT 419) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası İşletmecilik
Kod: MGMT 419
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası işletmeciliğe dair temel kavramları, yaklaşımları ve gelişmeleri öğretmektir.
İçerik: Uluslararası işletmecilik literatürünü anlamak için araçsal olan kavramlar; Küreselleşme ve firmanın uluslararasılaşması; Uluslararası işletmeciliği olanaklı kılan örgütsel paydaşlar; Uluslararası işletmeciliğin kültürel çevresi; Etik ve uluslararası işletmecilik; Uluslararası ticaret ve yatırım teorileri; Ulusal çevrelerin siyasi ve yasal sistemleri; Uluslararası işletmecilikte hükümet müdahalesi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6