İşletmenin Ekonomik Temelleri (Seçmeli) (MGMT 607) Ders Detayları

Ders Adı: İşletmenin Ekonomik Temelleri (Seçmeli)
Kod: MGMT 607
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı karar verme sürecinde firmalar için teori ve uygulama arasında bir köprü görevi kurmayı sağlamaktır. Yönetim ekonomisinin özü uygulamada firmaların uygun seçenekleri bulmasını sağlamaktır.
İçerik: Ders içeriğinde arz ve talep analizi, üretim ve maliyet analizi, risk analizi, işletmelerde fiyatlandırma strateji ve politikaları, tahminleme, işletmelerde çevre faktörü, işletmelerin uluslararası boyutları, değişik piyasaların analizi konuları örnek olaylar ve makaleler çerçevesinde incelenecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 10