Maliyet Muhasebesi (MGMT 305T) Ders Detayları

Ders Adı: Maliyet Muhasebesi
Kod: MGMT 305T
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı maliyet muhasebesi kavramlarına ve uygulamalarına genel bakışı sağlamaktır.
İçerik: Bu ders maliyet kavramları, maliyet türleri, maliyet akış şeması, maliyet hesapları, maliyetlerin dağıtımı gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca maliyetleme sistemleri, standart maliyetleme ve sapma analizi konuları da derste tartışılacak konular arasındadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6