İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (MGMT 320T) Ders Detayları

Ders Adı: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kod: MGMT 320T
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders öğrencilerin İş Hukukunun temel kavramları, Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukukunu kavramalarını, Sosyal Güvenlik Sisteminin gelişimini, araçlarını, hukuki niteliğini, sigorta kollarını ve Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumlarını tanımalarını sağlamayı amaçlar.
İçerik: İş Hukukunun temel kavramları, uygulama alanları, Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş hukuku konuları
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6