İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 317T) Ders Detayları

Ders Adı: İnsan Kaynakları Yönetimi
Kod: MGMT 317T
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin temel amacı, insan kaynakları yönetiminde temel kavramları yaklaşımları incelemek, örnek-olay çalışmaları ile öğrenilen kuramsal bilgiyi yaşamdaki hallere uygulamak, insan kaynaklarına dair politikaları irdelemektir.
İçerik: ‘İnsan kaynakları yönetiminin kapsamı’, ‘insan kaynakları yönetiminin organizasyon yapısı içindeki yeri ve işlevleri’, ‘insan kaynakları yönetiminde personel ve idari işler’, ‘insan kaynaklarının planlanması’, ‘eleman seçimi ve yerleştirilmesi’, ‘kurumda eğitim ve geliştirme’, ‘performans değerleme ve kariyer yönetimi’, ‘insan kaynakları yönetimi ve motivasyon’, ‘kişilik ve kültür’, ‘sosyal etkileşim, uyma davranışı ve sosyal destekler’.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6