Girişimcilik (MGMT 409T) Ders Detayları

Ders Adı: Girişimcilik
Kod: MGMT 409T
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, günümüzde giderek önem kazanan girişimcilik kavramının tanıtılması ve girişimcilik kavramının temelini oluşturan diğer kavramların anlaşılması ve tartışılmasıdır. İş fikrinin oluşması, iş planının hazırlanması ve uygulanması başta olmak üzere gelişen ve değişen koşullara uyumlu, uygulanabilir güncel bilgiler içermektedir.
İçerik: Girişimcilik kavramının tanıtımı, girişimcilik kavramı ve tarihsel süreci, girişimci özellikleri, iç girişimcilik,yeni bir iş kurma,aile işletmeleri, kadın ve genç girişimciler, iş planı hazırlama aşamaları, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, girişimcilik fikrinin toplumda yaygınlaştırılması. KOSGEB İş Planı Formatı doldurulması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6