Finansal Tablolar Analizi (MGMT 424) Ders Detayları

Ders Adı: Finansal Tablolar Analizi
Kod: MGMT 424
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere mali tablolarda gösterilen sayıların anlamını ortaya çıkarmak için ykullanılan yöntemleri tanıtmaktır.
İçerik: Temel mali tablolar: Bilanço ve gelir tablosu, nakit akım tablosu, özsermaye değişim tablosu, dikey analiz, trend analizi ve oran analizi bu derste eke alınan ana konulardır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6