Uluslararası İşletmecilik (MGMT 419T) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası İşletmecilik
Kod: MGMT 419T
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası işletmeciliğe ait temel kavramları öğretmektir.
İçerik: Çokuluslu İşletmeler ve Küresel Stratejik Yönetim. Küresel Çevre. Sektör Çevresi. İşletme Analizi. Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri. Ana Şirket Stratejileri. Bağlı Kuruluş Stratejileri. Uluslararası Stratejik İşbirlikleri. Kültürün Uluslararası Yönetimdeki Rolü. Çokuluslu İşletmelerde Motivasyon ve Liderlik. Çokuluslu İşletmelerde İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6