Finansal Yönetim (ISL605) Ders Detayları

Ders Adı: Finansal Yönetim
Kod: ISL605
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Yöneticilerin finansal kararlarını hem risk hem de getiri faktörlerine odaklanarak ve ortakların servetine yapacağı potansiyel etkiyi göz önüne alarak incelemek
İçerik: Finansın temel konularından olan modern portföy teorisi, sermaye varlıkları fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama modeli, etkin piyasalar hipotezleri, finans piyasalarında asimetri sorunu, risk ve belirsizlik altında seçim, sermaye maliyeti, temettü politikaları gibi konular söz konusu konuların teorik temelleri ile ilgili makaleler ve bu konularda yapılan amprik çalışmalarla desteklenerek, öğrencilerin finansal yönetim ile ilgili araştırmalar yapmaları için gereken unsurlar ele alınacaktır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5