Mali Analiz (ISL624) Ders Detayları

Ders Adı: Mali Analiz
Kod: ISL624
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Temel ve ek mali tablolar, finansal tabloların karşılaştırmalı analizi, eğilim yüzdeleri ile analizi, dikey yüzde analizi ve oran analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmesi ve analizlerden elde edilen sonuçların yorumlanması konuları kapsanacaktır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5