Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçilmiş Konular (ISL610) Ders Detayları

Ders Adı: Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçilmiş Konular
Kod: ISL610
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Maliyet dağıtım yöntemleri, evre- safha maliyet yöntemleri , faaliyet bazında maliyetlendirme, maliyet davranışı analizleri, çeşitli karar seçenekleri arasında finansal verileri kullanarak seçim yapılması, faaliyet bütçeleri ve finansal bütçeler hazırlanması gibi konular; yönetim ve maliyet muhasebesi teorileri ve bu konularda yapılmış amprik çalışmalarla desteklenerek, öğrencilerin yönetim ve maliyet muhasebesi alanında kuramsal temele dayalı araştırmalar yapabilmesi sağlanacaktır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5