Denetim (Seçmeli) (MGMT 618) Ders Detayları

Ders Adı: Denetim (Seçmeli)
Kod: MGMT 618
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: İşletmelerin finansal tablolarındaki bilgilerin doğruluğu ve güvenirliliğinin sağlanması, dönem içi kayıtlarının doğruluğunun araştırılmasını kapsamaktadır. Ders içeriği denetim kavramının tanımı ve denetim türleri, denetleme ile ilgili yasal düzenlemeler ve genel kabul görmüş denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi, denetimin planlanması ve denetim çalışmalarının yapılması, ve raporlanması konularından oluşmaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 10