Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (ISE 511) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi
Kod: ISE 511
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, bir bilgi teknolojileri stratejik planlaması çerçevesinde bir bilişim sisteminin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetimi sürelerinin anlatılması ve uygulanmasıdır.
İçerik: Bilgi teknolojileri stratejik planlama. İş ortamı analizi. Misyon ve organizasyon yeterliliklerin belirlenmesi. IT portföyleri gözden geçirme. BT yönetim değerlendirme. İş hedeflerine uygun BT planlama. İş merkezli IT vizyon tanımlama. Kritik başarı faktörleri belirleme. Stratejik girişimleri seçme. BT vizyon tanımlama. BT yatırım ve bütçelemelendirme. IT stratejilerinin çalıştırılması. BT Plan izleme ve değerlendirme süreci.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5