Süreç Analizi & İyileştirme (ISE 515) Ders Detayları

Ders Adı: Süreç Analizi & İyileştirme
Kod: ISE 515
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı iş süreçlerinin analizi ve dokumantasyonu yaklaşımlarını açıklamak ve iş faaliyetlerini destekleyen farklı teknik, model ve araçları keşfetmektir.
İçerik: İş Süreç Kavramları. Süreç Değişim Sürücüleri. İş Süreç Planlaması. İş Süreç Stratejisi. İş Kuralı Analizi. Süreç Değerlendirmesi. İş Süreç Analizi. Süreç İyileştirme Yaklaşımları. Altı Sigma. Süreç Yapılandırması. Teknoloji Olanaklarına Genel Bakış.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5