Sağlık Ekonomisi (SY505) Ders Detayları

Ders Adı: Sağlık Ekonomisi
Kod: SY505
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Sağlık ekonomisi sistemi, kavram ve metodolojisinin öğretmeyi, sağlık ekonomisi analizi yapabilmeyi, Türk sağlık ekonomisinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5