Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi (FNCE505) Ders Detayları

Ders Adı: Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi
Kod: FNCE505
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin temel amacı finansal piyasaların ve sermaye piyasalarının fonksiyonlarını ve yatırım ortamını anlatmaktır. Sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunan aracılar ile piyasada işlem gören finansal varlıklar hakkında bilgi sahibi olmaktır.
İçerik: Para ve sermaye piyasaların tanımı ve fonksiyonları, finansal kurumlar ve fonksiyonları, sermaye piyasası yatırım araçlarının getiri ve riskleri, temel ve teknik analiz ve etkin piyasalar hipotezi, sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli, uluslararası portföy yönetimi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5