Finansal Piyasalar (FNCE517) Ders Detayları

Ders Adı: Finansal Piyasalar
Kod: FNCE517
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin öncelikli amacı finansal piyasalar ile ekonominin sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomi ve finans teorisi çerçevesinde ortaya koymaktır. Böylece öğrencilere finansal piyasaların işletme çevresi açısından rolü açıklanmış olacaktır.
İçerik: Finansal piyasalar, aracı kurumlar, para piyasaları, tahvil piyasaları, hisse senedi piyasaları, döviz piyasaları, türev piyasalar
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5