Mali Analiz (FNCE508) Ders Detayları

Ders Adı: Mali Analiz
Kod: FNCE508
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin mali tabloları analiz etmeleri ve yorumlamaları için gerekli yetenekleri kazandırmaktır.
İçerik: Mali tablolara giriş, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay/dikey analiz, eğilim analizi, rasyo analizi
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5