Finansal Yönetim I (ISL303) Ders Detayları

Ders Adı: Finansal Yönetim I
Kod: ISL303
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, finansın dayandığı temel araçların ve prensiplerin öğrencilerce kavranmasını sağlamaktır.
İçerik: Hissedar değerinin maksimizisyonu, piyasa değeri, defter değeri, Finansal Tablolar, Nakit Akımı , Uzun Vadeli Finansal Planlama, Paranın zaman değeri ve Sermaye bütçelemesi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6