Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları (ISL365) Ders Detayları

Ders Adı: Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları
Kod: ISL365
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu ders ile öğrencinin muhasebe kayıtlarını yapması, dönem sonu değerleme ile ilgili kayıtları yapabilmesi ve işletmelerin kar- zararını tespit edebilmesi, mizanları hazırlayarak bilanço ve gelir tablosunu hazırlayabilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, öz kaynakları kaydetmek, gelir ve gider hesaplarını belirlemek, gelir tablosu düzenlemek, envanter işlemleri yapmak, sektör bazlı örnek uygulama yapmak, Türk Muhasebe standartlarını sıralamak
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5