Mali Tablolar Analizi (ISL364) Ders Detayları

Ders Adı: Mali Tablolar Analizi
Kod: ISL364
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere mali tablolarda gösterilen sayıların anlamını ortaya çıkarmak için kullanılan yöntemleri tanıtmaktır.
İçerik: Temel mali tablolar: Bilanço ve gelir tablosu, nakit akım tablosu, özsermaye değişim tablosu, dikey analiz, trend analizi ve oran analizi bu derste eke alınan ana konulardır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5