Hukuka Giriş (MAN102) Ders Detayları

Ders Adı: Hukuka Giriş
Kod: MAN102
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Hukuk ile ilgili tüm kavramları ve ilişkileri belirlemek, öğrencilerin hukuki metinleri daha rahat anlayabilmelerini sağlamak. Ders programlarında yer alan diğer hukuk derslerinin öğrenimine ve anlaşılmasına ortak bir temel hazırlamak.
İçerik: This is an introductory course in which basic concepts of law and preliminary matters are studied. Following the general legal concepts and institutions of law and overview of the Turkish Legal System; interaction of law and economics; interrelated areas such as economic and social rights recognised in international legal documents; basic concepts of competition law are also covered.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5