Pazarlama Araştırması (MAN448) Ders Detayları

Ders Adı: Pazarlama Araştırması
Kod: MAN448
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Pazarlama araştırması dersinin amacı pazarlama araştırmasının temel kavramlarını ve pazarlama araştırmasına metodolojik yaklaşımı öğretmektir. Pazarlama araştırması dersinde öğrenciler aynı zamanda pazarlama araştırması sürecinin adımlarını, örnekleme, örnekleme yöntemleri, örneklem hacminin büyüklüğü, veri toplama yöntemleri, pazarlamadaki temel araştırma konuları, pazarlama araştırmasında verileri analiz etmeyi ve rapor hazırlamayı öğrenirler.
İçerik: Ders içeriğinde Pazarlama Araştırması süreci, veri toplama yöntemleri, araştırma tasarımları, araştırmalarda karşılaşılan örnekleme ve örnekleme dışı hatalar ile temel istatistiksel veri analizleri (korelasyon, regresyon, Ki-kare, t-test, ANOVA) kapsanmaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7