Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Tezsiz) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

Serbest SeçmeliZorunlu Bölüm Dersleri

ISL555 - Araştırma Yöntemleri

SY598 - Dönem Projesi

Teknik Seçmeli Dersler

- Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)

SY501 - Sağlık Kurumları Yönetimi
Bu dersite aşağıda belirtilen konular deaylı bir biçimde ele alınmaktadır:Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonları. Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi ve Örgütlenmesi Hastanelerin Tanımı, Özellikleri, İşlevleri ve Sınıflandırılması Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi

SY502 - Sağlık Politikaları ve Planlaması
Ders kapsamında, kamu politikası sürecinde sağlık politikalarının tarihsel süreçteki gelişimi ve dönüşümü incelenecektir. Sağlık politikasının bileşenleri ve bu bileşenlerden yola çıkarak sağlık politikası tercihinin anlaşılması ile sağlık hizmetlerinin planlamasında dikkat edilecek hususlar ele alınacaktır.

SY503 - Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
Sağlık hizmetlerinde kalite kavramının yeri ve öneminin açıklanması, toplam kalite yönetiminin temel prensiplerinin açıklanması, ISO 9001:2008, JCI hastane akreditasyon standartları, Sağlık bakanlığı hizmet kalitesi standartlarının açıklanması, denetim kavramı, kalite denetimlerinin temel prensipleri ve çeşitlerinşin açıklanması.

SY504 - Envanter Kontrol ve Malzeme Yönetimi

SY505 - Sağlık Ekonomisi

SY506 - Sağlık Hukuku
Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödevleri, özel yasalarımızla düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluklar, yetki ve sorumluluklar, hukuki nitelikleri, aile planlaması, kan nakli, organ nakli, tıbbi tahliye gibi konuların hukuksal tahlilleri, ötenazi, ötanazi kavramlarının hukuksal vasıfları, milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş genel kural ve prensiplerin sağlık hukuku açısından değerlendirilmesi.

SY507 - Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim

SY508 - Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi

Serbest Seçmeli

ECON501 - Ekonomi Teorisi
Ders belirtilen başlıklar çerçevesinde yürütülmektedir: Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı

ISL504 - Finansal Yönetim
Finansal yönetimin temelleri ve kısa vadeli finansmana dayalı prensipler ile sermaye maliyetlemesi bu dersin içeriğini oluşturur.

ISL505 - Sayısal Yöntemler
Yöneylem araştırması, Karar problemlerinin yapısı ve çözümü, Doğrusal programlama, Doğrusal programlamanın matematiksel yapısı, Doğrusal programlamanın çözüm teknikleri, grafiksel yöntem, Simpleks yöntem, Ulaştırma problemleri, Ulaştırma problemlerinin matematiksel yapısı, Ulaştırma problemlerinin çözümü, MODİ testi.

ISL511 - İnsan Kaynakları Yönetimi
İKY'nin kurumsal ve uygulama boyutları.