İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce)

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Lisansüstü Serbest Seçmeli (İng)
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli (İng)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
MAN555 Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
MBA500 Seminer
0
0
0
5
Toplam
21
0
21
40

Y.Lis-2

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MBA599 Tez
0
0
0
80
Toplam
0
0
0
80


Müfredat Toplamı
21
120

Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON501 Ekonomi Teorisi
3
0
3
5
MBA501 Çağdaş İşletmecilik
3
0
3
5
MBA502 Pazarlama Yönetimi
3
0
3
5
MBA503 Muhasebe
3
0
3
5
MBA504 Finansal Yönetim
3
0
3
5
MBA505 Sayısal Yöntemler
3
0
3
5
MBA506 Örgüt Teorisi
3
0
3
5
MBA507 Mali Tablolar Analizi
3
0
3
5
MBA508 Psikoloji ve İşletme Etiği
3
0
3
5
MBA509 Üretim Yönetimi
3
0
3
5
MBA511 İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
3
5
MBA515 Yönetim Muhasebesi
3
0
3
5
MBA517 Finansal Piyasalar
3
0
3
5


Serbest Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IE 509 Üretim Sistemleri
3
0
3
5
IE 513 Stratejik Planlama
3
0
3
5
IE 514 Karar Destek Sistemleri
3
0
3
5
IE 516 E-İş
3
0
3
5
IE 517 Müşteri İlişkileri Yönetimi
3
0
3
5
IE 519 Tahmin
3
0
3
5
IE 520 Lojistik ve Envanter Sistemleri
3
0
3
5
ISE 501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller
3
0
3
5
ISE 502 Kurumsal Yönetim ve Değişim
3
0
3
5
ISE 511 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi
3
0
3
5
ISE 515 Süreç Analizi & İyileştirme
3
0
3
5
ISE 552 e-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif
3
0
3
5
ISE 554 e-Devlette BT Stratejileri
3
0
3
5