İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (Türkçe)

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
ISL500 Seminer
0
0
0
5
ISL555 Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
ISL599 Tez
0
0
0
80
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
21
0
21
120


Müfredat Toplamı
21
120

Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
FNCE504 Finansal Yönetim
3
0
3
5
FNCE508 Mali Analiz
3
0
3
5
FNCE510 Yatırım Projelerinin Analizi
3
0
3
5
ISL501 Çağdaş İşletmecilik
3
0
3
5
ISL502 Pazarlama Yönetimi
3
0
3
5
ISL503 Muhasebe
3
0
3
5
ISL505 Sayısal Yöntemler
3
0
3
5
ISL506 Örgüt Teorisi
3
0
3
5
ISL508 Psikoloji ve İşletme Etiği
3
0
3
5
ISL509 Üretim Yönetimi
3
0
3
5
ISL511 İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
3
5


Serbest Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON501 Ekonomi Teorisi
3
0
3
5
FNCE505 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi
3
0
3
5
FNCE507 Uluslararası Finans
3
0
3
5
FNCE515 Yönetim Muhasebesi
3
0
3
5
FNCE517 Finansal Piyasalar
3
0
3
5
HIR505 Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya
3
0
3
5
HIR512 Örgütlerde İletişim Stratejileri
3
0
3
5
KAM 511 Liderlik ve Yönetim
3
0
3
5
KAM 533 Bürokrasi ve Örgütsel Davranış
3
0
3
5
kam 534 stratejik yönetim ve vizyon geliştirme
3
0
0
LOJ501 Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri
3
0
3
5
LOJ512 Proje Tasarımı ve Yönetimi
3
0
3
5
LOJ513 Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim
3
0
3
5
SY503 Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
3
0
3
5
SY504 Envanter Kontrol ve Malzeme Yönetimi
3
0
3
5
SY508 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi
3
0
3
5
TUR 511 Turizm Pazarlaması
3
0
3
5