Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli)

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ISL555 Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
SY500 Seminer
0
0
0
5
SY599 Tez
0
0
0
80
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
21
0
21
120


Müfredat Toplamı
21
120

Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ISL505 Sayısal Yöntemler
3
0
3
5
ISL511 İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
3
5
SY501 Sağlık Kurumları Yönetimi
3
0
3
5
SY502 Sağlık Politikaları ve Planlaması
3
0
3
5
SY503 Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
3
0
3
5
SY504 Envanter Kontrol ve Malzeme Yönetimi
3
0
3
5
SY505 Sağlık Ekonomisi
3
0
3
5
SY506 Sağlık Hukuku
3
0
3
5
SY507 Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim
3
0
3
5
SY508 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi
3
0
3
5


Serbest Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON501 Ekonomi Teorisi
3
0
3
5
FNCE504 Finansal Yönetim
3
0
3
5
FNCE508 Mali Analiz
3
0
3
5
FNCE515 Yönetim Muhasebesi
3
0
3
5
HIR512 Örgütlerde İletişim Stratejileri
3
0
3
5
ISL501 Çağdaş İşletmecilik
3
0
3
5
ISL506 Örgüt Teorisi
3
0
3
5
ISL508 Psikoloji ve İşletme Etiği
3
0
3
5
KAM 511 Liderlik ve Yönetim
3
0
3
5
KAM 533 Bürokrasi ve Örgütsel Davranış
3
0
3
5
kam 534 stratejik yönetim ve vizyon geliştirme
3
0
0
LOJ501 Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri
3
0
3
5
LOJ512 Proje Tasarımı ve Yönetimi
3
0
3
5
LOJ513 Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim
3
0
3
5

Sağlık sektörünün yapısı gereği ileri teknoloji ve uzman personelin çalıştığı karmaşık ve yüksek bütçelere sahip sağlık kuruluşlarının bilimsel yönetim ilkeleri yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Program, sağlık profesyonellerine ve sağlık kurumlarında yönetim pozisyonlarında yer alan ve bu alanda bilgi ve beceri donanımı ihtiyacı içinde olan kişilerin bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanmıştır. Programın hedefi, sektöre katkı sağlayacak düzeyde kuramsal sağlık kurumları yönetimi bilgisine sahip, kendi alanında bağımsız araştırma planlayıp, yürütüp, sonuçlandırabilen, multi-disipliner çalışma içinde yer alabilen öğrenciler yetiştirmektir.