Finansman Yüksek Lisans (Tezli)

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
FNCE500 Seminer
3
0
0
5
ISL555 Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
24
0
21
40

Y.Lis-2

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
FNCE599 Tez
0
0
0
80
Toplam
0
0
0
80


Müfredat Toplamı
21
120

Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 505 Makroiktisat
3
0
3
5
FNCE504 Finansal Yönetim
3
0
3
5
FNCE505 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi
3
0
3
5
FNCE507 Uluslararası Finans
3
0
3
5
FNCE508 Mali Analiz
3
0
3
5
FNCE510 Yatırım Projelerinin Analizi
3
0
3
5
FNCE511 Finansla ilgili Temel Hukuk Bilgileri
3
0
3
5
FNCE512 İşletmeler için Vergi Mevzuatı
3
0
3
5
FNCE513 Risk Yönetimi
3
0
3
5
FNCE514 Muhasebe Kuramı ve Standartları
3
0
3
5
FNCE515 Yönetim Muhasebesi
3
0
3
5
FNCE516 Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları
3
0
3
5
FNCE517 Finansal Piyasalar
3
0
3
5
FNCE518 Finansal Ekonometri
3
0
3
5


Serbest Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 512 Finansal İktisat
3
0
3
5
ECON 521 Uygulamalı Ekonometri
3
0
3
5
ECON501 Ekonomi Teorisi
3
0
3
5
ISL503 Muhasebe
3
0
3
5
ISL505 Sayısal Yöntemler
3
0
3
5
ISL509 Üretim Yönetimi
3
0
3
5
LOJ506 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar
3
0
3
5
LOJ523 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik
3
0
3
5
SY507 Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim
3
0
3
5
TUR 518 Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi
3
0
3
5

Finans yüksek lisans programının amacı öğrendikleri teorik bilgileri pratikte de kullanabilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde finansal piyasalardaki işleyişi ve bunların etkilerini yorumlayabilen, risk yönetimi konusuna hakim olan, mali tabloların nasıl okunması ve yorumlanması gerektiğini bilen, konusunun gerektirdiği hukuk bilgisine sahip,  finansal yönetim, yatırımların yönetimi, uluslararası finansman konularında başarılı finansal kararlar alabilen profesyoneller yetiştirmektir.

 

Finans yüksek lisans programında finansal yönetim, yatırım yönetimi, mali tablolar analizi, finansal piyasalar ve kurumlar ve seminer dersleri zorunlu derslerdir. Bu derslerin yanında sermaye piyasası, para piyasası, uluslar arası finansman, risk yönetimi, yatırım projelerinin analizi gibi seçmeli dersler bulunmaktadır. Programda ayrıca öğrencilerin finansal karar alma sürecinde faydalanabilecekleri muhasebe dersleri, yine bu süreçte ihtiyaç duyacakları hukuk bilgilerini içeren dersler ayrıca amprik analizlerinde sıklıkla ihtiyaç duyacakları finansal zaman serileri dersleri de  bulunmaktadır.