Finansman Yüksek Lisans (Tezsiz)

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Teknik Seçmeli (Yüksek Lisans)
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
30
0
30
50

Y.Lis-2

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
FNCE598 Dönem Projesi
0
0
0
40
Toplam
0
0
0
40


Müfredat Toplamı
30
90

Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 505 Makroiktisat
3
0
3
5
FNCE504 Finansal Yönetim
3
0
3
5
FNCE505 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi
3
0
3
5
FNCE507 Uluslararası Finans
3
0
3
5
FNCE508 Mali Analiz
3
0
3
5
FNCE510 Yatırım Projelerinin Analizi
3
0
3
5
FNCE511 Finansla ilgili Temel Hukuk Bilgileri
3
0
3
5
FNCE512 İşletmeler için Vergi Mevzuatı
3
0
3
5
FNCE513 Risk Yönetimi
3
0
3
5
FNCE514 Muhasebe Kuramı ve Standartları
3
0
3
5
FNCE515 Yönetim Muhasebesi
3
0
3
5
FNCE516 Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları
3
0
3
5
FNCE516 Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları
3
0
3
5
FNCE517 Finansal Piyasalar
3
0
3
5
FNCE518 Finansal Ekonometri
3
0
3
5
ISL555 Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5


Serbest Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 512 Finansal İktisat
3
0
3
5
ECON 521 Uygulamalı Ekonometri
3
0
3
5
ECON501 Ekonomi Teorisi
3
0
3
5
ISL503 Muhasebe
3
0
3
5
ISL505 Sayısal Yöntemler
3
0
3
5
ISL509 Üretim Yönetimi
3
0
3
5
LOJ506 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar
3
0
3
5
LOJ523 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik
3
0
3
5
SY507 Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim
3
0
3
5
TUR 518 Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi
3
0
3
5