İşletme Doktora (Türkçe)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ISL600 Seminer
3
0
0
5
ISL601 Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
ISL606 Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
3
0
3
5
ISL690 Yeterlik
0
0
0
30
ISL697 Tez Önerisi
0
0
0
20
ISL699 Doktora Tezi
0
0
0
150
ISL Seçmeli (Doktora)
3
0
3
5
ISL Seçmeli (Doktora)
3
0
3
5
ISL Seçmeli (Doktora)
3
0
3
5
ISL Seçmeli (Doktora)
3
0
3
5
Toplam
21
0
18
235


Müfredat Toplamı
18
235

Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ISL602 Stratejik Pazarlama Yönetimi
3
0
3
5
ISL603 Muhasebe Teorileri
3
0
3
5
ISL605 Finansal Yönetim
3
0
3
5
ISL609 Finansal Ekonometri
3
0
3
5
ISL610 Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular
3
0
3
5
ISL611 Hizmet Pazarlaması
3
0
3
5
ISL612 Pazarlama Modelleri
3
0
3
5
ISL613 Tedarik Zinciri Yönetimi
3
0
3
5
ISL614 Finansal Kurumlar ve Araçlar
3
0
3
5
ISL615 Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması
3
0
3
5
ISL616 Strateji ve İşletme Politikası
3
0
3
5
ISl617 Yatırım Projelerinin Analizi ve Firma Değerlemesi
3
0
3
5
ISL618 Muhasebe Denetimi
3
0
3
5
ISL619 Uluslararası Finansman
3
0
3
5
ISl620 Uluslararası Pazarlama Stratejileri
3
0
3
5
ISL621 Tüketici Davranışı
3
0
3
5
ISL622 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
3
0
3
5
ISL623 Çağdaş Örgüt Kuramları
3
0
3
5
ISL624 Mali Analiz
3
0
3
5
ISL625 İşletmelerde Kurumsallaşma, Riskler ve Kontrol Yöntemleri
3
0
3
5
ISL627 Stratejik Marka Yönetimi
3
0
3
5
ISL628 Satış Yönetimi
3
0
3
5