Finans Yüksek Lisans Programı

1 FNCE 501 Makroekonomi
2 FNCE 502 Finans Matematiği
3 FNCE 503 Para Piyasası
4 FNCE 504 Finansal Yönetim
5 FNCE 505 Yatırım Yönetimi
6 FNCE 506 Sermaye Piyasası
7 FNCE 507 Uluslararası Finansman
8 FNCE 508 Mali Tablolar Analizi
9 FNCE 509 Merkez Bankacılığı
10 FNCE 510 Yatırım Projelerinin Analizi
11 FNCE 511 Finansla İlgili Temel Hukuk Bilgileri
12 FNCE 512 İşletmeler İçin Vergi Mevzuatı
13 FNCE 513 Risk Yönetimi
14 FNCE 514 Muhasebe Kuramı ve Standartları
15 FNCE 515 Yönetim Muhasebesi
16 FNCE 516 Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları
17 FNCE 517 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
18 FNCE 518 Finansal Zaman Serileri
19 FNCE 500 Seminer
 20  FNCE 599 Tez