İş Olanakları

İşletme bölüm programı, öğrencileri gerek iş hayatında gerekse akademik ortamlarda kariyer yapabilecek bilgiyle donatmayı hedeflemektedir. Mezunlarımız, önde gelen yerel ve uluslararası işletmelerde kariyer imkanı bulmaktadırlar. Mezunlarımızdan bazıları ise gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında lisans sonrası eğitimlerine devam etme imkanına sahiptirler.

İşletme programındaki dört yıllık lisans derecesi, ister  kamu ister özel sektör olsun, finans, üretim, pazarlama, satış, yönetim, danışmanlık alanlarında farklı kariyer imlanları sunmaktadır. Mezunlarımız, finans uzamanı, bankacı, mali müşavir, yatırım analisti, insan kaynakları uzmanı, denetçi, danışman, müfettiş ve orta ve üst kademe yöneticisi olmak üzere bu ve benzeri bir çok pozisyonda, her tipteki örgüt ve işletmelerde görev alabilmektedirler.