Misyon

İşletme bölümü olarak misyonumuz yenilikçi ve araştırmacı akademik kadromuz ile uygulama ve teorinin içiçe geçtiği bir eğitim-öğretim ortamında, sorgulayan ve araştıran bireyler yetiştirerek öncü bir bölüm olmaktır.  

Sadece bilinenleri aktarmaktan ziyade, üniversite içinde ve dışında bilimsel ve sosyal etkinliklere, yürütülen projelere katılmalarının sağlanması sonucunda deneyim kazanmalarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak,

Kendi işini kurmak ve yönetmek amacına yönelik hazırlık eğitimi, kamuda veya özel sektörde çalışmayı planlayanlara kuramsal eğitim vererek öğrencilerimizi hayata hazırlamak,

Araştırma projeleri ile hem akademisyenlerimizin, hem öğrencilerimizin çağdaş, sorgulayan, çözüm bulan, liderlik yapabilen entelektüel yapılarını geliştirmek,

Eğitimin kalitesi ve çıktılarıyla sadece Türkiye’de değil, tüm Dünyada özellikle, Ortadoğu, Afrika, Balkanlar, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde, mezunu olmakla öğünen öğrencilerin Üniversitesi olma görevini yüklenmiş bulunuyoruz.