Anıl Göker, Araş. Gör.

Anıl Göker

İletişim Bilgileri

Telefon:8665
Ofis:IF 201
Bağlı Olduğu Bölüm:İşletme Bölümü

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Genel işletme Gazi Universitesi Devam Ediyor
Yüksek Lisans Yönetim Organizasyon Gazi Üniversitesi 2005
Lisans İşletme Bilkent Üniversitesi 1999


Araştırma Konuları

Örgüt Teorisi, Girişimcilik, Aile İşletmeleri, İç Girişimcilik


Yayınlar

Uluslararası Konferans Bildirileri

A. Göker, E. Sönmez (2015), Brand Placement in Movies: A Case Study of a Turkish and a Foreign Movie,, International Conference on Communication and Management, Athens

Dilaver Tengilimoğlu Zeynep Güney, Anıl Göker (2014), Field study to assess the life quality of health care managers: an empirical evidence from Ankara, Turkey, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ST. Petersburgh

Ozgen, P., Goker, A.Z. (2013), Evaluation of Service Quality in Information Services: A Comparative Evaluation with CIT, International Conference on New Directions İn Business Management, Finance and Economics

Göker, A.Z., Özgen, P. (2012), Conflict Never Ends: An Empirical Study on the Turkish Education System in the Scope of Thomas- Kilmann Model., Eurasia Business and Economics Society EBES 2012 International Congress

Ulusal Konferans Bildirileri

Göker A. (2008), Toplu Taşımda Akıllı Ulaşım Yaklaşımları, İnşaat Mühendisleri Odası, 5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu

Göker A. (2006), Aile İşletmeleri ve Karar Verme Süreci, Köklü Aile İşletmelerinde Bir Uygulama, II. Aile İşletmeleri Kongresi