Yayın Detayları

Yazar:Pelin Özgen, Hülya Yeşiloğlu
Başlık:ORGANİK GIDA MÜŞTERİLERİNİN TÜKETİM DAVRANIŞLARININ YAŞAM TARZI DEĞİŞKENİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi
Yıl:2015
Sayı:17-2
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: