Yayın Detayları

Yazar:
Başlık: KÜTÜPHANELERDE HİZMET KALİTESİNİN KRİTİK OLAYLAR TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Yıl:2016
Sayı:17
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: