Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Girişimcilik hiçbir zaman önemi azalmayacak bir yetenektir. Ancak girişimci yeteneği, işletmeciye dönüştürmek ayrı bir zorunluluktur. Sürdürülebilir  bir ekonomik gelişmenin olmazsa olmazı ise kişilerdeki bu iki yeteneği de ortaya çıkarabilmektir. Anlayışımıza göre; girişimcilik, ekonomik çevrede yatırım yapılabilir en uygun alanları belirleyip, yatırımları gerçekleştirmeye çaba harcayan yaratıcı düşüncedir. Yatırımı bilimsel esaslara uygun şekilde gerçekleştiren ve yürüten ise işletmecidir. Dolayısıyla bölümümüz bu iki farklı yeteneğin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi misyonuna sahip bir bölümdür.  Bir yandan öğrencilerimizin içlerindeki mevcut girişimci ruhu ortaya çıkarmak, diğer yandan da herhangi bir girişimde bulunulduktan sonra, yani girişimci düşünce üretime dönüştükten sonra süreci en iyi şekilde yönetebilen kişileri yetiştirmek bölümümüzde eğitim/öğretim politikasının esasını oluşturur.

Diğer yandan kamunun üst düzey elemanlarının yetiştirilmesinde de kendiimizi sorumlu kabul etmekteyiz.  Her yıl tekrarlanan müfettiş yardımcılığı, uzmanlık, kontrolörlük gibi sınavlara öğrencilerimizin en iyi şekilde hazırlanması da bölümümüze düşen görevler arasındadır. 

Bölümümüzde dersler ve tüm etkinlikler belirtilenler amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir. Programlarımızda, bir yandan girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmaya yönelik dersler yer alırken, diğer yandan da işletmeciliğin değişik fonksiyonlarını ele alan dersler verilmektedir. Verilen dersleri aşağıda sıralanan alt kategorilere ayırabiliriz.

  • Girişimcilik,
  • Stratejik Yönetim  – İnsan Kaynakları,
  • Üretim-Pazarlama,
  • Muhasebe-Finansman,
  • Hukuk,
  • İngilizce.

 

Sıralanan alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimize zorunlu ve seçmeli dersler ile eğitim verilmektedir.

Başarılı işletmeciliğin temel taşlarından birisi de yabancı dil bilgisine sahip olmaktır. Ders müfredatlarımızda bu durum dikkatle ele alınmaktadır. Öğrencilerimiz için bölümümüzde tüm dersleri İngilizce almak ya da Türkçe müfredata dahil olmakla birlikte çok yoğun bir İngilizce eğitimi alarak (üç yıl veya altı yarıyıl) yabancı lisan konusunda istenilen seviyeye ulaşabilmek mümkündür.

Öğrencilerimize sağlam bir profesyonel eğitim ve zengin bir kültür vermek öncelikli görevimizdir. Öğrencilerimizin istedikleri takdirde fakültemizin diğer bölümlerinden ve hatta üniversitemizin diğer fakültelerinden dersler almalarına olanak sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin çift ya da yandal diploması da alarak kendilerini geliştirebilmeleri de mümkündür.  Kuram ile uygulamayı harmanlayarak farklı çalışma alanlarına yönelmelerini sağlamak görevlerimiz arasındadır.

Öğrenci-öğretim üyesi ilişkisinde de hiçbir üniversitede olmayan bir ilişki düzeyini yakalamış bulunmaktayız. İlişkilerimizi geliştirerek sürdüreceğiz.