Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı

1 ECON 501 Ekonomi Teorisi
2 MGMT 505 Sayısal Yöntemler
3 HAS 501     Hastane İşletmeciliği
4 HAS 503     Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
5 MGMT 502 Pazarlama Yönetimi
6 HAS 502     Sağlık Politikaları ve Planlaması
7 HAS 504     Envanter Kontrol ve Malzeme Yönetimi
8 HAS 506     Sağlık Hukuku
9 MGMT 508 İnsan Kaynakları Yönetimi
10 MGMT 504 Finansal Yönetim
11 MGMT 500 Seminer