Vizyon

Öğrencilerimizin topluma değer katmak zorunda olan bireyler olduklarını algılatarak,

  • Ruhlarında var olan girişimciliği açığa çıkarmak,
  • Sosyal ortamlara katılmalarını sağlayarak, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak,
  • Değişen çevre koşullarını algılayarak pozisyon almalarını (değişimi) sağlamak

amacı ile yola çıkmış bir bölümüz. Öğrencilerimize yaratıcı,  girişimsel ve değişime uyum sağlamayı benimseyen bir eğitim öğretim yaklaşımı ile var olan ve yeni kurulacak işletmelerde ve toplumda değer kazandırmak vizyonumuzdur.